Artistekëscht Käl Téiteng

Komitee

Jeannot Becker                   Président

Carlo Steyer                        Vice-Président

Nadia D’Amore-Fumanti    Secrétaire

Stefano D’Amore                 Caissier

Josiane Becker-Thilmany

Nadia Crestani

Sabrina Dos Santos

Irma Godart-Kalmy

Jessica Krier

Chantal Godart

Corinne Folscheid

Esther Erang

Malou Steyer-Thiel