2017 Wivill as grad genuch

De Claude an d’Mireille sin zënter 20 Joer bestuet an hun hir eege Firma, e schéint Haus, Déngschtpersonal an jiddereen säin Amant. Mee hir Amantën wëllen awer hiren Deel vum Kuch. E Butler an eng Botzfra déi et fäuschtdéck hannert den Oueren hun, eng net ganz gescheit Frëndin an debordéiert Flicën. Dat as déi schéi kleng Welt an deeër sech eis Geschicht dréint.