Iwer eis

Eise Veräin as 2007 vun e puertheaterverréckten Eltere gegrënnt gin no der Feststellong dass an der ganzer Käler Géigend keen Theaterveräin spezifesch Virféieronge vu Kanner programméiert huet. Well Theaterspillen fir d’Entwécklong vun de Kanner immens positiv as an sie gär mat Kanner zesummeschaffen, hun sie kuerzerhand entscheed en Theaterveräin fir Kanner ze grënnen. D’Artistekëscht war gebuer.

Am Laf vun der Zäit wéi des kleng Theaterspiller ëmmer méi grouss goufen, sin da spezifesch Stécker fir méi Grousser a Jugendlecher derbäi komm.

Fir d’Veräinsliewen da komplett ze machen, hun déi Erwuesse vum Veräin decidéiert ebenfalls Virféierongen ze programméieren, fir Geld an d’Keess ze kréien, well bei de Produktiounen vum Kannertheater vill Geld néideg as, wéinst deene ville Aktricen an Acteuren déi kostüméiert musse gin, d’Dekoren, Geliits, asw.

Mir sin also mat de Joeren e grousse Veräi gin, woubäi dass bei ville Produktiounen Deeler vun engem Altersgrupp an anere Produktioune mathëlleft.

Mir hun also bei eise Produktioune de grousse Virdeel, dass all Roll vum Alter hier adäquat besat ka gin.

Dest as net nëmmen op der Bühn vu Virdeel, mee suergt och fir vill Zesummenhalt tëschent deene verschiddenen Altergruppen.

Bei eise Produktiounen handelt et sech mmeschtens em Eegeproduktiounen oder an d’Lëtzebuergescht adaptéiert Stécker.

Mir sin also houffreg op dat wat mir erreecht hun an hoffen Iech weiderhin mat qualitative gudde Stécker verwinnen ze kënnen.

D’Membere vun der Artistekëscht.