Artistekëscht Käl Téiteng

Home

News

Bonjour, 

Et deet eis immens leed, ma mir mussen eise Cabaret „Back on Stage“ vum 22., 23.,29. an 30. Januar 2022 op den 19., 20., 26. an 27. Mäerz 2022 verrëckelen. Mir kënnen Iech am Moment, durch déi aktuell Covid-Situatioun, net de ganze Programm vum Cabaret présentéieren well e puer vun eisen Akteuren net kënne matt machen. Mir sin awer der Meenung, dass eise Publikum e Recht huet op de ganze Programm an hoffen dass d‘Situatioun sech bis de März berouegt huet a mir Iech e flotten Owend kënne garantéieren. 
Vu dass Dir schon eng Reservatioun gemach hutt, wollte mir Iech bieden, eis mattzedeelen ob Dir och am Mäerz bereed sidd eis kucken ze kommen a wéini, soudass mir är Reservatioun direkt fest setze kënnen. Wann dir scho bezuelt hutt an dir är Reservatioun net oprecht erhale wëllt oder kënnt, iwerweise mir Iech d‘Geld erem zrëck.
Mir soën Iech Merci fir Ärt Versteesdemech.
Matt bäschten Theatergréiss
De Comité vun der Artistekëscht.🎭